شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ خنده ام مي گيرد وقتي پس از مدت ها بي خبري بي آنکه سراغي از اين دل آواره بگيري مي گويي:دلم برايت تنگ است... يا مرا به بازي گرفته اي يا معني واژه هايت را خوب نمي داني... دلتنگي ارزاني خودت من دگر دلم را به خداسپرده ام
واااااااااااااااااا........بر چي؟
:)
نرگس جان داره اذيتت ميكنه :)
من اشكالي توش نميبينم آخه
ميدونم غزل........من ميگم مشكل نداره يعني نداره
عكس دختر كه نيس! واسه چي فراري باشم؟!! مگه كاري كردم؟
اونجاش كه نكته داره بگو تا ببينم مشكلش چيه
چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ميشه همين الان بهم بگي؟؟؟؟بعدا يادم ميره
سايه الان دقيقا داري با كي حرف ميزني مخاطبتو مشخص كن :) اين خنده من هم كه ميدوني نشون ي چيه؟! من مگه عكسام مشكل داره؟
غزل فك كنم با تو بود
ولش كن اينو الان خط رو خط شده فك كنم قاطي كرده اينجارو با يه جاي ديگه :دي
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top