شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دلتنگى” حس نبودن کسي است که تمام وجودت يکباره تمناي بودنش راميکند
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top