شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دلتنگى” حس نبودن کسي است که تمام وجودت يکباره تمناي بودنش راميکند
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top