شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دوستت دارم... يک کلمه است با دنيايي‌ از مسئوليت گفتنش هنر نيست مسئوليت پذيرفتنش هنر است...
احسنتمممممممممممممممممممممم
صحيح است!
چه نااااااااااااااز
لايييييييييييييك
ممنونم از همتون
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top