بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ دوستت دارم... يک کلمه است با دنيايي‌ از مسئوليت گفتنش هنر نيست مسئوليت پذيرفتنش هنر است...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
احسنتمممممممممممممممممممممم
صحيح است!
چه نااااااااااااااز
لايييييييييييييك
ممنونم از همتون
ساعت دماسنج