شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دوستت دارم... يک کلمه است با دنيايي‌ از مسئوليت گفتنش هنر نيست مسئوليت پذيرفتنش هنر است...
احسنتمممممممممممممممممممممم
صحيح است!
چه نااااااااااااااز
لايييييييييييييك
ممنونم از همتون
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top