سفارش تبلیغ
صبا

نرگس موسوی

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد

و برمی گشت !


پرسیدند :

چه می کنی ؟

پاسخ داد :

در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم

و آن را روی آتش می ریزم ...


گفتند :
حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است

و این آب فایده ای ندارد
گفت :

...شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ،

اما آن هنگام که خداوند می پرسد :

زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟

پاسخ میدم :

هر آنچه از من بر می آمد !!!!!
 

نوشته شده در سه شنبه 91/9/21ساعت 2:31 عصر توسط نرگس سادات موسوی نظرات ( ) |


Design By : Pichak